Betts

10 tekstów – auto­rem jest Bet­ts.

Jes­teś jak zdechły owad na przed­niej szy­bie me­go życia. Na­wet jeśli użyje wy­cieraczki to ślad po to­bie zos­ta­nie i cza­sem na­wet jeszcze gor­szy do wymazania. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 sierpnia 2010, 13:06

Ten książę nie jest Ciebie wart po­ra by zno­wu za­mienił się w żabę. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 8 sierpnia 2010, 19:21

Cza­sem je­dynym wyjściem jest iść pod wiatr. Wte­dy ważne jest być sil­nym tak długo aż zmieni on swój kieru­nek na sprzyjający. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 lutego 2010, 21:10

Wys­tar­czy kil­ka słów by świat nab­rał barw, wys­tar­czy je­den ruch by w sen zmienić czas. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 lutego 2010, 11:52

Ludziom naj­le­piej wychodzi pow­tarza­nie cudzych słów. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 12 lutego 2010, 14:10

Nasze szczęście jest pro­wokacją dla ludzi zawistnych. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 lutego 2010, 13:20

Codzien­nie upi­jam się fak­tem, że jes­teś przy mnie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 lutego 2010, 15:14

Ko­cia na­tura to mo­je dru­gie ja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2010, 21:23

I nikt się nicze­go nie do­wie bo to co między na­mi jest nie do opisania. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 stycznia 2010, 11:37

Jes­tem z tych co mylą życie z żartem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 listopada 2009, 15:27

Betts

Niepoprawna romantyczka.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Betts

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność